Backdrop sinh nhật nàng tiên cá Mermaid

Backdrop thay tên bé & tùy chỉnh lại theo yêu cầu.