Backdrop sinh nhật line vàng gold & nền đá Mable

Backdrop thay tên bé & tùy chỉnh lại theo yêu cầu.