Backdrop sinh nhật Flamingo hồng & vàng gold

Backdrop chủ đề Unicorn & Donut với tone màu nước dễ thương dành cho bé gái.

Backdrop thay tên bé & tùy chỉnh lại theo yêu cầu.