Bóng kiếng khủng long màu cam đội nón sinh nhật dễ thương, size lớn, có thể bơm bay khí Helium