Bóng bay Jumbo Heli xanh chrome, bạc silver, bóng số tuổi bạc silver, bóng phi hành gia, bóng phi thuyền

Combo sản phầm bao gồm:

  • Bóng Jumbo 45cm (hoặc theo yêu cầu)
  • Hộp đựng bong bóng trong suốt
  • Bóng số tuổi cỡ lớn màu bạc silver
  • Bóng phi hành gia, bóng phi thuyền