Bóng bay Jumbo Heli tông đỏ, vàng, cam, xanh lục, xanh da trời và bóng trái tim xanh chrome

Combo sản phẩm bao gồm:

  • Bóng Jumbo 45cm (hoặc theo yêu cầu)
  • Chùm bóng trái tim xanh chrome