Bóng bay Jumbo Heli surprise màu đen và bạc silver

Combo sản phẩm bao gồm:

  • Bóng jumbo 45cm (hoặc theo yêu cầu)
  • Hộp surprise box được thiết kế decal theo yêu cầu