Backdrop sinh nhật Phi Hành Gia, vũ trụ

Backdrop chủ đề Phi Hành Gia, Vũ Trụ dành cho bé trai.

Backdrop thay tên bé & tùy chỉnh lại theo yêu cầu.