Bong bóng kiếng nhôm đầu Unicorn Kỳ Lân, ngựa Pony, màu hồng ánh kim