Bóng bay Jumbo hồng pastel, xám ghi grey, bóng kiếng thỏ xám, Happy 1st Birthday bé gái sinh đôi