Bóng bay Jumbo Heli tông xanh da trời, trắng, bóng confetti xanh biển

Combo sản phầm bao gồm:

  • Bóng Jumbo 45cm (hoặc theo yêu cầu)
  • 2 chùm bóng cao su + bóng kiếng trái tim màu xanh chrome