Bóng bay Jumbo Heli tông pastel, màu hồng, trắng, màu be, bóng trái tim hồng chrome

Combo sản phẩm bao gồm:

  • Bóng Jumbo 45cm (hoặc theo yêu cầu)
  • 2 chùm bóng cao su + bóng kiếng trái tim màu hồng chrome
  • Hộp đựng bong bóng trong suốt