Bóng bay Jumbo Heli tông hồng rose gold, bóng số tuổi màu trắng

Combo sản phẩm bao gồm:

  • Bóng Jumbo 45cm (hoặc theo yêu cầu)
  • Chùm bóng trái tim hồng rose gold
  • Bóng số tuổi màu trắng cỡ lớn