Bóng bay Jumbo Heli tông hồng chrome, hồng pastel kèm hộp đựng bóng trong suốt

Combo sản phẩm bao gồm:

  • Bóng Jumbo 45cm (hoặc theo yêu cầu)
  • Hộp đựng bong bóng trong suốt