Bóng bay Jumbo Heli màu hồng chrome, hồng pastel, bóng số tuổi rose gold

Combo sản phẩm bao gồm:

  • Bóng jumbo 45cm (hoặc theo yêu cầu)
  • Bóng số tuổi màu hồng rose gold cỡ lớn